Back to Previous Page

郭宇 硕士研究生

论文

  • Yu Guo, Zizheng Liu, Zhenzhong Chen, Shan Liu: Deep Inter Coding with Interpolated Reference Frame for Hierarchical Coding Structure. VCIP 2020
  • 全部论文

标准提案

  • 郭宇,刘子政,李一鸣,张滢雪,陈震中,“关于云游戏视频技术指标的报告”,AVS M5233,2020年3月,网络会议
  • AVS点云编码封闭开发组,“AVS点云编码探索模型软件描述(PCEM V0.1)”,AVS M5010,2019年12月,深圳
  • AVS点云编码封闭开发组,“AVS点云编码通用测试条件”,AVS M5012, 2019年12月,深圳