Back to Previous Page

任广杰 硕博研究生

研究领域

图像视频压缩

奖项荣誉

论文

  • Guangjie Ren, Feiyang Liu, Daiqin Yang, Yiyong Zha, Yunfei Zhang, Xin Liu: Multi-Objective Particle Swarm Optimization for ROI based Video Coding. MMAsia 2019: 54:1-54:6
  • 全部论文