Back to Previous Page

蒋晨曦 硕士研究生

奖项荣誉

  • 国家奖学金 2018
  • 武汉大学优秀本科毕业生 2021
  • “华为杯”研究生数学建模竞赛全国二等奖 2022

论文

标准提案

  • VC-38-M344, ”Subjective quality assessment results of CfP”, Han Zhu, Chenxi Jiang, Junxi Zhang, Zhenzhong Chen, Online, Jun. 2022.
  • VC-37-M321, ”Draft of the subjective quality assessment test”, Han Zhu, Chenxi Jiang, Zhe Zhang, Yingxue Zhang, Zhenzhong Chen, Online, Mar. 2022. (Adopted)