Back to Previous Page

欧阳晚平 硕士研究生

奖项荣誉

  • 武汉大学优秀本科毕业生 2021
  • "华为杯"研究生数学建模竞赛全国二等奖 2021
  • 武汉大学研究生甲等奖学金 2022
  • 武汉大学研究生甲等奖学金 2023

论文

  • Ouyang Wanping, et al.: Multiple Visual Relationship Forecasting and Arrangement in videos. Neurocomputing 2023.
  • Yang Li, Kao Zhang, Zhao Chen, Ouyang Wanping, Mingpeng Cui, Chenxi Jiang, Daiqin Yang, Zhenzhong Chen: Towards object tracking for quadruped robots. JVCI 2023.
  • Jingyuan Chen, Guanchen Ding, Yuchen Yang, Wenwei Han, Kangmin Xu, Tianyi Gao, Zhe Zhang, Ouyang Wanping, Hao Cai, Zhenzhong Chen: Dual-Modality Vehicle Anomaly Detection via Bilateral Trajectory Tracing. CVPR Workshop 2021.
  • 全部论文

标准提案